Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 81 108 103 -
17/02 kl 01 83 114 100 -
17/02 kl 02 85 116 92 -
17/02 kl 03 77 112 81 -
17/02 kl 04 66 106 68 -
17/02 kl 05 62 105 58 -
17/02 kl 06 61 107 65 -
17/02 kl 07 68 113 81 -
17/02 kl 08 78 122 95 -
17/02 kl 09 87 126 98 -
17/02 kl 10 91 126 108 -
17/02 kl 11 102 132 123 -
17/02 kl 12 112 139 130 -
17/02 kl 13 113 141 125 -
17/02 kl 14 106 140 119 -
17/02 kl 15 97 124 108 -
17/02 kl 16 78 101 92 -
17/02 kl 17 66 88 74 -
17/02 kl 18 54 74 62 -
17/02 kl 19 46 71 60 -
17/02 kl 20 46 66 56 -
17/02 kl 21 50 65 51 -
17/02 kl 22 53 71 55 -
17/02 kl 23 57 75 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 141 97 72 74
Laveste vannstand 11 46 6 -18 -24
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm