Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 103 94 96
17/02 kl 01 - 100 90 96
17/02 kl 02 - 92 83 89
17/02 kl 03 - 81 75 81
17/02 kl 04 - 68 65 72
17/02 kl 05 - 58 60 65
17/02 kl 06 - 65 67 65
17/02 kl 07 - 81 82 73
17/02 kl 08 - 95 94 82
17/02 kl 09 - 98 96 90
17/02 kl 10 - 108 102 104
17/02 kl 11 - 123 114 122
17/02 kl 12 - 130 123 130
17/02 kl 13 - 125 120 127
17/02 kl 14 - 119 115 118
17/02 kl 15 - 108 106 100
17/02 kl 16 - 92 94 81
17/02 kl 17 - 74 75 67
17/02 kl 18 - 62 61 57
17/02 kl 19 - 60 58 52
17/02 kl 20 - 56 55 47
17/02 kl 21 - 51 48 43
17/02 kl 22 - 55 48 44
17/02 kl 23 - 62 57 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 106 130 82 54 52
Max. fra modell: 15/02 12 102 123 76 50 40
Max. fra modell: 15/02 00 88 130 80 47 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm