Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 69 96 91 -
17/02 kl 01 73 104 90 -
17/02 kl 02 82 113 89 -
17/02 kl 03 83 118 87 -
17/02 kl 04 82 122 84 -
17/02 kl 05 86 129 82 -
17/02 kl 06 87 133 91 -
17/02 kl 07 90 135 103 -
17/02 kl 08 93 137 110 -
17/02 kl 09 98 137 109 -
17/02 kl 10 95 130 112 -
17/02 kl 11 96 126 117 -
17/02 kl 12 96 123 114 -
17/02 kl 13 93 121 105 -
17/02 kl 14 90 124 103 -
17/02 kl 15 89 116 100 -
17/02 kl 16 80 103 94 -
17/02 kl 17 78 100 86 -
17/02 kl 18 74 94 82 -
17/02 kl 19 67 92 81 -
17/02 kl 20 65 85 75 -
17/02 kl 21 67 82 68 -
17/02 kl 22 66 84 68 -
17/02 kl 23 62 80 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 94 117 69 38 48
Laveste værets virkning 13 67 34 22 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm