Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 70 69 59
18/02 kl 01 - 77 73 69
18/02 kl 02 - 78 71 67
18/02 kl 03 - 74 67 61
18/02 kl 04 - 60 54 57
18/02 kl 05 - 43 35 46
18/02 kl 06 - 34 22 34
18/02 kl 07 - 34 25 30
18/02 kl 08 - 36 30 39
18/02 kl 09 - 40 33 45
18/02 kl 10 - 46 38 46
18/02 kl 11 - 60 54 54
18/02 kl 12 - 71 67 71
18/02 kl 13 - 78 73 80
18/02 kl 14 - 82 76 79
18/02 kl 15 - 80 73 72
18/02 kl 16 - 68 59 63
18/02 kl 17 - 51 41 48
18/02 kl 18 - 37 28 34
18/02 kl 19 - 28 21 24
18/02 kl 20 - 21 12 22
18/02 kl 21 - 18 8 18
18/02 kl 22 - 20 9 18
18/02 kl 23 - 23 14 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 106 130 82 54 52
Max. fra modell: 15/02 12 102 123 76 50 40
Max. fra modell: 15/02 00 88 130 80 47 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm