Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 19 39 28 -
19/02 kl 01 29 48 36 -
19/02 kl 02 35 55 44 -
19/02 kl 03 33 54 42 -
19/02 kl 04 24 42 32 -
19/02 kl 05 10 30 20 -
19/02 kl 06 -4 20 9 -
19/02 kl 07 -12 13 -2 -
19/02 kl 08 -18 8 -7 -
19/02 kl 09 -13 11 -3 -
19/02 kl 10 -4 22 4 -
19/02 kl 11 4 36 9 -
19/02 kl 12 15 49 20 -
19/02 kl 13 26 57 35 -
19/02 kl 14 33 65 48 -
19/02 kl 15 39 72 54 -
19/02 kl 16 34 69 51 -
19/02 kl 17 25 60 43 -
19/02 kl 18 14 51 34 -
19/02 kl 19 3 38 22 -
19/02 kl 20 -2 30 15 -
19/02 kl 21 -3 26 14 -
19/02 kl 22 -1 28 16 -
19/02 kl 23 6 35 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 141 97 72 74
Laveste vannstand 11 46 6 -18 -24
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm