Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 10 38 29 -
20/02 kl 01 14 42 37 -
20/02 kl 02 24 51 48 -
20/02 kl 03 31 57 52 -
20/02 kl 04 31 55 45 -
20/02 kl 05 18 43 30 -
20/02 kl 06 3 30 14 -
20/02 kl 07 -9 21 1 -
20/02 kl 08 -17 14 -11 -
20/02 kl 09 -24 12 -18 -
20/02 kl 10 -21 22 -14 -
20/02 kl 11 -14 31 -3 -
20/02 kl 12 -10 39 7 -
20/02 kl 13 -4 51 16 -
20/02 kl 14 6 65 30 -
20/02 kl 15 16 73 41 -
20/02 kl 16 20 74 46 -
20/02 kl 17 16 68 42 -
20/02 kl 18 5 62 38 -
20/02 kl 19 -2 56 31 -
20/02 kl 20 -7 49 23 -
20/02 kl 21 -12 52 20 -
20/02 kl 22 -15 59 27 -
20/02 kl 23 -9 68 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 141 97 72 74
Laveste vannstand 11 46 6 -18 -24
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm