Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 29 20 13
20/02 kl 01 - 37 27 20
20/02 kl 02 - 48 36 -
20/02 kl 03 - 52 40 -
20/02 kl 04 - 45 37 -
20/02 kl 05 - 30 23 -
20/02 kl 06 - 14 5 -
20/02 kl 07 - 1 -10 -
20/02 kl 08 - -11 -22 -
20/02 kl 09 - -18 -27 -
20/02 kl 10 - -14 -25 -
20/02 kl 11 - -3 -17 -
20/02 kl 12 - 7 -8 -
20/02 kl 13 - 16 0 -
20/02 kl 14 - 30 - -
20/02 kl 15 - 41 - -
20/02 kl 16 - 46 - -
20/02 kl 17 - 42 - -
20/02 kl 18 - 38 - -
20/02 kl 19 - 31 - -
20/02 kl 20 - 23 - -
20/02 kl 21 - 20 - -
20/02 kl 22 - 27 - -
20/02 kl 23 - 30 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 106 130 82 54 52
Max. fra modell: 15/02 12 102 123 76 50 40
Max. fra modell: 15/02 00 88 130 80 47 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm