Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 138 138 138 131
16/02 kl 02 134 138 136 139
16/02 kl 03 119 139 128 153
16/02 kl 04 107 125 117 163
16/02 kl 05 92 104 106 141
16/02 kl 06 80 98 95 108
16/02 kl 07 77 98 83 71
16/02 kl 08 83 98 76 52
16/02 kl 09 85 102 77 62
16/02 kl 10 108 125 99 82
16/02 kl 11 125 145 134 130
16/02 kl 12 135 152 164 178
16/02 kl 13 130 157 172 175
16/02 kl 14 125 159 159 162
16/02 kl 15 120 139 136 -
16/02 kl 16 103 122 114 -
16/02 kl 17 90 112 98 -
16/02 kl 18 95 119 88 -
16/02 kl 19 101 123 92 -
16/02 kl 20 99 128 107 -
16/02 kl 21 112 136 122 -
16/02 kl 22 130 155 140 -
16/02 kl 23 144 167 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 207 163 138 140
Laveste vannstand 77 112 72 48 42
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm