Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 132 - 135 138
16/02 kl 01 131 138 133 137
16/02 kl 02 139 136 131 136
16/02 kl 03 153 128 123 125
16/02 kl 04 163 117 112 109
16/02 kl 05 141 106 101 97
16/02 kl 06 108 95 90 89
16/02 kl 07 71 83 78 81
16/02 kl 08 52 76 71 78
16/02 kl 09 62 77 72 83
16/02 kl 10 82 99 94 103
16/02 kl 11 130 134 129 128
16/02 kl 12 178 164 160 146
16/02 kl 13 175 172 168 154
16/02 kl 14 162 159 153 148
16/02 kl 15 - 136 128 128
16/02 kl 16 - 114 104 109
16/02 kl 17 - 98 89 102
16/02 kl 18 - 88 82 105
16/02 kl 19 - 92 87 111
16/02 kl 20 - 107 102 117
16/02 kl 21 - 122 117 125
16/02 kl 22 - 140 135 136
16/02 kl 23 - 158 152 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 172 196 148 120 118
Max. fra modell: 15/02 12 168 189 142 116 106
Max. fra modell: 15/02 00 154 196 146 113 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm