Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 72 72 72 65
16/02 kl 02 77 81 79 82
16/02 kl 03 70 90 79 104
16/02 kl 04 66 84 76 122
16/02 kl 05 51 63 65 100
16/02 kl 06 32 50 47 60
16/02 kl 07 21 42 27 15
16/02 kl 08 23 38 16 -8
16/02 kl 09 21 38 13 -2
16/02 kl 10 36 53 27 10
16/02 kl 11 43 63 52 48
16/02 kl 12 51 68 80 94
16/02 kl 13 52 79 94 97
16/02 kl 14 54 88 88 91
16/02 kl 15 58 77 74 -
16/02 kl 16 51 70 62 -
16/02 kl 17 44 66 52 -
16/02 kl 18 49 73 42 -
16/02 kl 19 51 73 42 -
16/02 kl 20 46 75 54 -
16/02 kl 21 58 82 68 -
16/02 kl 22 69 94 79 -
16/02 kl 23 73 96 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 94 117 69 38 48
Laveste værets virkning 13 67 34 22 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm