Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 78 91 169 -
17/02 kl 01 76 90 166 -
17/02 kl 02 69 89 158 -
17/02 kl 03 60 87 147 -
17/02 kl 04 50 84 134 -
17/02 kl 05 42 82 124 -
17/02 kl 06 40 91 131 -
17/02 kl 07 44 103 147 -
17/02 kl 08 51 110 161 -
17/02 kl 09 55 109 164 -
17/02 kl 10 62 112 174 -
17/02 kl 11 72 117 189 -
17/02 kl 12 82 114 196 -
17/02 kl 13 86 105 191 -
17/02 kl 14 82 103 185 -
17/02 kl 15 74 100 174 -
17/02 kl 16 64 94 158 -
17/02 kl 17 54 86 140 -
17/02 kl 18 46 82 128 -
17/02 kl 19 45 81 126 -
17/02 kl 20 47 75 122 -
17/02 kl 21 49 68 117 -
17/02 kl 22 53 68 121 -
17/02 kl 23 61 67 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 196 148 120 118
Laveste vannstand 76 117 84 59 48
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm