Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 169 160 162
17/02 kl 01 - 166 156 162
17/02 kl 02 - 158 149 155
17/02 kl 03 - 147 141 147
17/02 kl 04 - 134 131 138
17/02 kl 05 - 124 126 131
17/02 kl 06 - 131 133 131
17/02 kl 07 - 147 148 139
17/02 kl 08 - 161 160 148
17/02 kl 09 - 164 162 156
17/02 kl 10 - 174 168 170
17/02 kl 11 - 189 180 188
17/02 kl 12 - 196 189 196
17/02 kl 13 - 191 186 193
17/02 kl 14 - 185 181 184
17/02 kl 15 - 174 172 166
17/02 kl 16 - 158 160 147
17/02 kl 17 - 140 141 133
17/02 kl 18 - 128 127 123
17/02 kl 19 - 126 124 118
17/02 kl 20 - 122 121 113
17/02 kl 21 - 117 114 109
17/02 kl 22 - 121 114 110
17/02 kl 23 - 128 123 113

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 172 196 148 120 118
Max. fra modell: 15/02 12 168 189 142 116 106
Max. fra modell: 15/02 00 154 196 146 113 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm