Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 60 74 64 -
18/02 kl 01 58 75 64 -
18/02 kl 02 58 71 66 -
18/02 kl 03 57 74 69 -
18/02 kl 04 57 76 65 -
18/02 kl 05 55 78 59 -
18/02 kl 06 54 78 59 -
18/02 kl 07 53 78 62 -
18/02 kl 08 55 82 61 -
18/02 kl 09 53 80 59 -
18/02 kl 10 51 75 59 -
18/02 kl 11 54 77 65 -
18/02 kl 12 53 78 65 -
18/02 kl 13 52 75 62 -
18/02 kl 14 51 76 61 -
18/02 kl 15 51 74 63 -
18/02 kl 16 50 70 59 -
18/02 kl 17 44 65 53 -
18/02 kl 18 40 62 49 -
18/02 kl 19 38 58 48 -
18/02 kl 20 33 53 44 -
18/02 kl 21 27 47 39 -
18/02 kl 22 26 46 37 -
18/02 kl 23 25 43 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 94 117 69 38 48
Laveste værets virkning 13 67 34 22 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm