Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 63 31 94 -
19/02 kl 01 73 29 102 -
19/02 kl 02 80 30 110 -
19/02 kl 03 80 28 108 -
19/02 kl 04 72 26 98 -
19/02 kl 05 60 26 86 -
19/02 kl 06 49 26 75 -
19/02 kl 07 41 23 64 -
19/02 kl 08 37 22 59 -
19/02 kl 09 40 23 63 -
19/02 kl 10 46 24 70 -
19/02 kl 11 53 22 75 -
19/02 kl 12 62 24 86 -
19/02 kl 13 72 29 101 -
19/02 kl 14 82 32 114 -
19/02 kl 15 86 34 120 -
19/02 kl 16 82 35 117 -
19/02 kl 17 73 36 109 -
19/02 kl 18 62 38 100 -
19/02 kl 19 52 36 88 -
19/02 kl 20 45 36 81 -
19/02 kl 21 43 37 80 -
19/02 kl 22 46 36 82 -
19/02 kl 23 52 38 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 196 148 120 118
Laveste vannstand 76 117 84 59 48
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm