Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 85 105 94 -
19/02 kl 01 95 114 102 -
19/02 kl 02 101 121 110 -
19/02 kl 03 99 120 108 -
19/02 kl 04 90 108 98 -
19/02 kl 05 76 96 86 -
19/02 kl 06 62 86 75 -
19/02 kl 07 54 79 64 -
19/02 kl 08 48 74 59 -
19/02 kl 09 53 77 63 -
19/02 kl 10 62 88 70 -
19/02 kl 11 70 102 75 -
19/02 kl 12 81 115 86 -
19/02 kl 13 92 123 101 -
19/02 kl 14 99 131 114 -
19/02 kl 15 105 138 120 -
19/02 kl 16 100 135 117 -
19/02 kl 17 91 126 109 -
19/02 kl 18 80 117 100 -
19/02 kl 19 69 104 88 -
19/02 kl 20 64 96 81 -
19/02 kl 21 63 92 80 -
19/02 kl 22 65 94 82 -
19/02 kl 23 72 101 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 207 163 138 140
Laveste vannstand 77 112 72 48 42
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm