Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 58 37 95 -
20/02 kl 01 65 38 103 -
20/02 kl 02 75 39 114 -
20/02 kl 03 81 37 118 -
20/02 kl 04 79 32 111 -
20/02 kl 05 70 26 96 -
20/02 kl 06 58 22 80 -
20/02 kl 07 48 19 67 -
20/02 kl 08 40 15 55 -
20/02 kl 09 37 11 48 -
20/02 kl 10 41 11 52 -
20/02 kl 11 48 15 63 -
20/02 kl 12 56 17 73 -
20/02 kl 13 63 19 82 -
20/02 kl 14 71 25 96 -
20/02 kl 15 80 27 107 -
20/02 kl 16 83 29 112 -
20/02 kl 17 78 30 108 -
20/02 kl 18 69 35 104 -
20/02 kl 19 59 38 97 -
20/02 kl 20 50 39 89 -
20/02 kl 21 45 41 86 -
20/02 kl 22 45 48 93 -
20/02 kl 23 50 46 96 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 196 148 120 118
Laveste vannstand 76 117 84 59 48
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm