Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 76 104 95 -
20/02 kl 01 80 108 103 -
20/02 kl 02 90 117 114 -
20/02 kl 03 97 123 118 -
20/02 kl 04 97 121 111 -
20/02 kl 05 84 109 96 -
20/02 kl 06 69 96 80 -
20/02 kl 07 57 87 67 -
20/02 kl 08 49 80 55 -
20/02 kl 09 42 78 48 -
20/02 kl 10 45 88 52 -
20/02 kl 11 52 97 63 -
20/02 kl 12 56 105 73 -
20/02 kl 13 62 117 82 -
20/02 kl 14 72 131 96 -
20/02 kl 15 82 139 107 -
20/02 kl 16 86 140 112 -
20/02 kl 17 82 134 108 -
20/02 kl 18 71 128 104 -
20/02 kl 19 64 122 97 -
20/02 kl 20 59 115 89 -
20/02 kl 21 54 118 86 -
20/02 kl 22 51 125 93 -
20/02 kl 23 57 134 96 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 207 163 138 140
Laveste vannstand 77 112 72 48 42
Avvik gult nivå -6 34 -10 -35 -33
Avvik orange nivå -30 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -58 -18 -62 -87 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm