Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -41 18 -23 -20
16/02 kl 02 -3 22 19 20
16/02 kl 03 37 29 66 63
16/02 kl 04 66 36 102 96
16/02 kl 05 74 42 116 112
16/02 kl 06 62 48 110 110
16/02 kl 07 37 45 82 87
16/02 kl 08 7 51 58 60
16/02 kl 09 -24 54 30 31
16/02 kl 10 -49 56 7 8
16/02 kl 11 -61 53 -8 2
16/02 kl 12 -57 57 0 3
16/02 kl 13 -38 58 20 24
16/02 kl 14 -9 52 43 43
16/02 kl 15 26 51 77 -
16/02 kl 16 57 53 110 -
16/02 kl 17 73 56 129 -
16/02 kl 18 69 55 124 -
16/02 kl 19 51 58 109 -
16/02 kl 20 23 64 87 -
16/02 kl 21 -7 59 52 -
16/02 kl 22 -36 61 25 -
16/02 kl 23 -57 59 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 128 109 87 107
Laveste vannstand -23 -4 -8 -52 -48
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm