Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -23 -23 -23 -20
16/02 kl 02 16 19 19 20
16/02 kl 03 63 70 66 63
16/02 kl 04 94 103 102 96
16/02 kl 05 109 116 116 112
16/02 kl 06 103 112 110 110
16/02 kl 07 80 92 82 87
16/02 kl 08 56 67 58 60
16/02 kl 09 30 40 30 31
16/02 kl 10 4 12 7 8
16/02 kl 11 -12 -4 -8 2
16/02 kl 12 -5 3 0 3
16/02 kl 13 18 25 20 24
16/02 kl 14 38 46 43 43
16/02 kl 15 71 85 77 -
16/02 kl 16 107 120 110 -
16/02 kl 17 127 143 129 -
16/02 kl 18 120 139 124 -
16/02 kl 19 100 118 109 -
16/02 kl 20 78 103 87 -
16/02 kl 21 46 67 52 -
16/02 kl 22 19 37 25 -
16/02 kl 23 -6 15 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 151 122 98 127
Laveste vannstand -23 -13 -17 -59 -62
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm