Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -53 - -54 -55
16/02 kl 01 -20 -23 -24 -23
16/02 kl 02 20 19 19 20
16/02 kl 03 63 66 66 68
16/02 kl 04 96 102 102 101
16/02 kl 05 112 116 116 115
16/02 kl 06 110 110 109 110
16/02 kl 07 87 82 82 85
16/02 kl 08 60 58 57 61
16/02 kl 09 31 30 30 34
16/02 kl 10 8 7 6 10
16/02 kl 11 2 -8 -8 -7
16/02 kl 12 3 0 0 -2
16/02 kl 13 24 20 21 19
16/02 kl 14 43 43 43 43
16/02 kl 15 - 77 77 79
16/02 kl 16 - 110 109 113
16/02 kl 17 - 129 129 130
16/02 kl 18 - 124 126 124
16/02 kl 19 - 109 109 106
16/02 kl 20 - 87 88 85
16/02 kl 21 - 52 53 51
16/02 kl 22 - 25 25 23
16/02 kl 23 - 2 3 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 129 128 109 87 107
Max. fra modell: 15/02 12 129 128 104 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 130 126 102 78 21
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm