Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 18 18 18 21
16/02 kl 02 19 22 22 23
16/02 kl 03 26 33 29 26
16/02 kl 04 28 37 36 30
16/02 kl 05 35 42 42 38
16/02 kl 06 41 50 48 48
16/02 kl 07 43 55 45 50
16/02 kl 08 49 60 51 53
16/02 kl 09 54 64 54 55
16/02 kl 10 53 61 56 57
16/02 kl 11 49 57 53 63
16/02 kl 12 52 60 57 60
16/02 kl 13 56 63 58 62
16/02 kl 14 47 55 52 52
16/02 kl 15 45 59 51 -
16/02 kl 16 50 63 53 -
16/02 kl 17 54 70 56 -
16/02 kl 18 51 70 55 -
16/02 kl 19 49 67 58 -
16/02 kl 20 55 80 64 -
16/02 kl 21 53 74 59 -
16/02 kl 22 55 73 61 -
16/02 kl 23 51 72 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 71 64 37 40
Laveste værets virkning 18 59 39 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm