Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -63 59 -4 -
17/02 kl 01 -55 59 4 -
17/02 kl 02 -34 59 25 -
17/02 kl 03 -3 61 58 -
17/02 kl 04 29 60 89 -
17/02 kl 05 53 61 114 -
17/02 kl 06 62 66 128 -
17/02 kl 07 55 64 119 -
17/02 kl 08 37 64 101 -
17/02 kl 09 13 65 78 -
17/02 kl 10 -13 66 53 -
17/02 kl 11 -36 64 28 -
17/02 kl 12 -50 61 11 -
17/02 kl 13 -51 66 15 -
17/02 kl 14 -40 66 26 -
17/02 kl 15 -17 66 49 -
17/02 kl 16 12 68 80 -
17/02 kl 17 39 68 107 -
17/02 kl 18 55 71 126 -
17/02 kl 19 57 66 123 -
17/02 kl 20 46 69 115 -
17/02 kl 21 26 68 94 -
17/02 kl 22 2 68 70 -
17/02 kl 23 -23 65 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 128 109 87 107
Laveste vannstand -23 -4 -8 -52 -48
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm