Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -13 10 -4 -
17/02 kl 01 -1 21 4 -
17/02 kl 02 22 39 25 -
17/02 kl 03 53 72 58 -
17/02 kl 04 84 106 89 -
17/02 kl 05 109 126 114 -
17/02 kl 06 124 140 128 -
17/02 kl 07 112 127 119 -
17/02 kl 08 94 110 101 -
17/02 kl 09 69 88 78 -
17/02 kl 10 48 65 53 -
17/02 kl 11 24 41 28 -
17/02 kl 12 6 25 11 -
17/02 kl 13 9 27 15 -
17/02 kl 14 20 45 26 -
17/02 kl 15 43 68 49 -
17/02 kl 16 72 100 80 -
17/02 kl 17 98 125 107 -
17/02 kl 18 116 146 126 -
17/02 kl 19 118 151 123 -
17/02 kl 20 109 137 115 -
17/02 kl 21 87 114 94 -
17/02 kl 22 61 88 70 -
17/02 kl 23 37 62 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 151 122 98 127
Laveste vannstand -23 -13 -17 -59 -62
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm