Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - -4 -4 -8
17/02 kl 01 - 4 5 0
17/02 kl 02 - 25 27 23
17/02 kl 03 - 58 59 56
17/02 kl 04 - 89 91 87
17/02 kl 05 - 114 114 112
17/02 kl 06 - 128 127 123
17/02 kl 07 - 119 119 116
17/02 kl 08 - 101 101 98
17/02 kl 09 - 78 78 75
17/02 kl 10 - 53 51 51
17/02 kl 11 - 28 28 27
17/02 kl 12 - 11 14 12
17/02 kl 13 - 15 16 15
17/02 kl 14 - 26 28 27
17/02 kl 15 - 49 49 52
17/02 kl 16 - 80 81 80
17/02 kl 17 - 107 110 109
17/02 kl 18 - 126 128 126
17/02 kl 19 - 123 127 124
17/02 kl 20 - 115 117 113
17/02 kl 21 - 94 96 91
17/02 kl 22 - 70 71 67
17/02 kl 23 - 42 41 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 129 128 109 87 107
Max. fra modell: 15/02 12 129 128 104 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 130 126 102 78 21
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm