Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 50 73 59 -
17/02 kl 01 54 76 59 -
17/02 kl 02 56 73 59 -
17/02 kl 03 56 75 61 -
17/02 kl 04 55 77 60 -
17/02 kl 05 56 73 61 -
17/02 kl 06 62 78 66 -
17/02 kl 07 57 72 64 -
17/02 kl 08 57 73 64 -
17/02 kl 09 56 75 65 -
17/02 kl 10 61 78 66 -
17/02 kl 11 60 77 64 -
17/02 kl 12 56 75 61 -
17/02 kl 13 60 78 66 -
17/02 kl 14 60 85 66 -
17/02 kl 15 60 85 66 -
17/02 kl 16 60 88 68 -
17/02 kl 17 59 86 68 -
17/02 kl 18 61 91 71 -
17/02 kl 19 61 94 66 -
17/02 kl 20 63 91 69 -
17/02 kl 21 61 88 68 -
17/02 kl 22 59 86 68 -
17/02 kl 23 60 85 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 71 64 37 40
Laveste værets virkning 18 59 39 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm