Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -43 64 21 -
18/02 kl 01 -52 64 12 -
18/02 kl 02 -49 61 12 -
18/02 kl 03 -33 60 27 -
18/02 kl 04 -8 58 50 -
18/02 kl 05 21 57 78 -
18/02 kl 06 44 55 99 -
18/02 kl 07 57 52 109 -
18/02 kl 08 55 52 107 -
18/02 kl 09 43 51 94 -
18/02 kl 10 23 49 72 -
18/02 kl 11 -2 47 45 -
18/02 kl 12 -27 43 16 -
18/02 kl 13 -46 46 0 -
18/02 kl 14 -53 45 -8 -
18/02 kl 15 -47 45 -2 -
18/02 kl 16 -29 44 15 -
18/02 kl 17 -3 43 40 -
18/02 kl 18 24 44 68 -
18/02 kl 19 45 42 87 -
18/02 kl 20 53 42 95 -
18/02 kl 21 48 41 89 -
18/02 kl 22 33 39 72 -
18/02 kl 23 12 39 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 128 109 87 107
Laveste vannstand -23 -4 -8 -52 -48
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm