Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 15 39 21 -
18/02 kl 01 6 29 12 -
18/02 kl 02 4 28 12 -
18/02 kl 03 22 46 27 -
18/02 kl 04 46 68 50 -
18/02 kl 05 73 94 78 -
18/02 kl 06 91 112 99 -
18/02 kl 07 104 122 109 -
18/02 kl 08 100 119 107 -
18/02 kl 09 87 103 94 -
18/02 kl 10 64 79 72 -
18/02 kl 11 36 51 45 -
18/02 kl 12 8 25 16 -
18/02 kl 13 -9 7 0 -
18/02 kl 14 -17 -1 -8 -
18/02 kl 15 -14 4 -2 -
18/02 kl 16 1 19 15 -
18/02 kl 17 25 45 40 -
18/02 kl 18 51 71 68 -
18/02 kl 19 69 90 87 -
18/02 kl 20 76 97 95 -
18/02 kl 21 70 93 89 -
18/02 kl 22 55 78 72 -
18/02 kl 23 33 56 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 151 122 98 127
Laveste vannstand -23 -13 -17 -59 -62
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm