Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 21 20 14
18/02 kl 01 - 12 10 5
18/02 kl 02 - 12 10 6
18/02 kl 03 - 27 23 20
18/02 kl 04 - 50 45 42
18/02 kl 05 - 78 73 70
18/02 kl 06 - 99 94 92
18/02 kl 07 - 109 104 102
18/02 kl 08 - 107 102 101
18/02 kl 09 - 94 88 86
18/02 kl 10 - 72 67 66
18/02 kl 11 - 45 41 41
18/02 kl 12 - 16 14 14
18/02 kl 13 - 0 -3 -3
18/02 kl 14 - -8 -11 -11
18/02 kl 15 - -2 -5 -4
18/02 kl 16 - 15 12 13
18/02 kl 17 - 40 36 38
18/02 kl 18 - 68 64 66
18/02 kl 19 - 87 84 84
18/02 kl 20 - 95 92 93
18/02 kl 21 - 89 87 88
18/02 kl 22 - 72 70 71
18/02 kl 23 - 51 50 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 129 128 109 87 107
Max. fra modell: 15/02 12 129 128 104 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 130 126 102 78 21
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm