Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 58 82 64 -
18/02 kl 01 58 81 64 -
18/02 kl 02 53 77 61 -
18/02 kl 03 55 79 60 -
18/02 kl 04 54 76 58 -
18/02 kl 05 52 73 57 -
18/02 kl 06 47 68 55 -
18/02 kl 07 47 65 52 -
18/02 kl 08 45 64 52 -
18/02 kl 09 44 60 51 -
18/02 kl 10 41 56 49 -
18/02 kl 11 38 53 47 -
18/02 kl 12 35 52 43 -
18/02 kl 13 37 53 46 -
18/02 kl 14 36 52 45 -
18/02 kl 15 33 51 45 -
18/02 kl 16 30 48 44 -
18/02 kl 17 28 48 43 -
18/02 kl 18 27 47 44 -
18/02 kl 19 24 45 42 -
18/02 kl 20 23 44 42 -
18/02 kl 21 22 45 41 -
18/02 kl 22 22 45 39 -
18/02 kl 23 21 44 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 71 64 37 40
Laveste værets virkning 18 59 39 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm