Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 23 21 20
19/02 kl 01 - -1 -2 -3
19/02 kl 02 - -15 -17 -19
19/02 kl 03 - -16 -17 -19
19/02 kl 04 - -4 -6 -9
19/02 kl 05 - 17 17 10
19/02 kl 06 - 46 45 38
19/02 kl 07 - 71 71 63
19/02 kl 08 - 86 87 77
19/02 kl 09 - 87 88 78
19/02 kl 10 - 74 76 67
19/02 kl 11 - 51 52 44
19/02 kl 12 - 21 23 13
19/02 kl 13 - -11 -10 -19
19/02 kl 14 - -37 -36 -44
19/02 kl 15 - -52 -51 -59
19/02 kl 16 - -49 -49 -54
19/02 kl 17 - -34 -34 -39
19/02 kl 18 - -8 -8 -14
19/02 kl 19 - 23 22 18
19/02 kl 20 - 48 48 43
19/02 kl 21 - 61 59 58
19/02 kl 22 - 59 57 56
19/02 kl 23 - 44 42 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 129 128 109 87 107
Max. fra modell: 15/02 12 129 128 104 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 130 126 102 78 21
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm