Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 17 5 22 -
20/02 kl 01 -12 6 -6 -
20/02 kl 02 -39 6 -33 -
20/02 kl 03 -55 8 -47 -
20/02 kl 04 -56 8 -48 -
20/02 kl 05 -42 12 -30 -
20/02 kl 06 -16 12 -4 -
20/02 kl 07 17 15 32 -
20/02 kl 08 49 16 65 -
20/02 kl 09 70 16 86 -
20/02 kl 10 74 20 94 -
20/02 kl 11 62 20 82 -
20/02 kl 12 37 22 59 -
20/02 kl 13 3 23 26 -
20/02 kl 14 -33 26 -7 -
20/02 kl 15 -61 28 -33 -
20/02 kl 16 -74 29 -45 -
20/02 kl 17 -69 32 -37 -
20/02 kl 18 -48 36 -12 -
20/02 kl 19 -16 35 19 -
20/02 kl 20 22 36 58 -
20/02 kl 21 52 37 89 -
20/02 kl 22 67 40 107 -
20/02 kl 23 63 39 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 128 109 87 107
Laveste vannstand -23 -4 -8 -52 -48
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm