Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 22 19 21
20/02 kl 01 - -6 -10 -7
20/02 kl 02 - -33 -37 -
20/02 kl 03 - -47 -50 -
20/02 kl 04 - -48 -51 -
20/02 kl 05 - -30 -35 -
20/02 kl 06 - -4 -9 -
20/02 kl 07 - 32 25 -
20/02 kl 08 - 65 59 -
20/02 kl 09 - 86 80 -
20/02 kl 10 - 94 87 -
20/02 kl 11 - 82 76 -
20/02 kl 12 - 59 51 -
20/02 kl 13 - 26 18 -
20/02 kl 14 - -7 - -
20/02 kl 15 - -33 - -
20/02 kl 16 - -45 - -
20/02 kl 17 - -37 - -
20/02 kl 18 - -12 - -
20/02 kl 19 - 19 - -
20/02 kl 20 - 58 - -
20/02 kl 21 - 89 - -
20/02 kl 22 - 107 - -
20/02 kl 23 - 102 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 129 128 109 87 107
Max. fra modell: 15/02 12 129 128 104 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 130 126 102 78 21
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm