Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -1 21 5 -
20/02 kl 01 0 22 6 -
20/02 kl 02 1 22 6 -
20/02 kl 03 2 23 8 -
20/02 kl 04 1 27 8 -
20/02 kl 05 2 31 12 -
20/02 kl 06 4 32 12 -
20/02 kl 07 6 33 15 -
20/02 kl 08 6 37 16 -
20/02 kl 09 6 40 16 -
20/02 kl 10 8 41 20 -
20/02 kl 11 9 42 20 -
20/02 kl 12 10 47 22 -
20/02 kl 13 10 48 23 -
20/02 kl 14 10 48 26 -
20/02 kl 15 10 47 28 -
20/02 kl 16 12 48 29 -
20/02 kl 17 14 48 32 -
20/02 kl 18 11 53 36 -
20/02 kl 19 9 55 35 -
20/02 kl 20 11 55 36 -
20/02 kl 21 11 58 37 -
20/02 kl 22 12 60 40 -
20/02 kl 23 11 61 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 71 64 37 40
Laveste værets virkning 18 59 39 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm