Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 110 18 128 131
16/02 kl 02 148 22 170 171
16/02 kl 03 188 29 217 214
16/02 kl 04 217 36 253 247
16/02 kl 05 225 42 267 263
16/02 kl 06 213 48 261 261
16/02 kl 07 188 45 233 238
16/02 kl 08 158 51 209 211
16/02 kl 09 127 54 181 182
16/02 kl 10 102 56 158 159
16/02 kl 11 90 53 143 153
16/02 kl 12 94 57 151 154
16/02 kl 13 113 58 171 175
16/02 kl 14 142 52 194 194
16/02 kl 15 177 51 228 -
16/02 kl 16 208 53 261 -
16/02 kl 17 224 56 280 -
16/02 kl 18 220 55 275 -
16/02 kl 19 202 58 260 -
16/02 kl 20 174 64 238 -
16/02 kl 21 144 59 203 -
16/02 kl 22 115 61 176 -
16/02 kl 23 94 59 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm