Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 128 128 128 131
16/02 kl 02 167 170 170 171
16/02 kl 03 214 221 217 214
16/02 kl 04 245 254 253 247
16/02 kl 05 260 267 267 263
16/02 kl 06 254 263 261 261
16/02 kl 07 231 243 233 238
16/02 kl 08 207 218 209 211
16/02 kl 09 181 191 181 182
16/02 kl 10 155 163 158 159
16/02 kl 11 139 147 143 153
16/02 kl 12 146 154 151 154
16/02 kl 13 169 176 171 175
16/02 kl 14 189 197 194 194
16/02 kl 15 222 236 228 -
16/02 kl 16 258 271 261 -
16/02 kl 17 278 294 280 -
16/02 kl 18 271 290 275 -
16/02 kl 19 251 269 260 -
16/02 kl 20 229 254 238 -
16/02 kl 21 197 218 203 -
16/02 kl 22 170 188 176 -
16/02 kl 23 145 166 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 302 273 249 278
Laveste vannstand 128 138 134 92 89
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm