Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 98 - 97 96
16/02 kl 01 131 128 127 128
16/02 kl 02 171 170 170 171
16/02 kl 03 214 217 217 219
16/02 kl 04 247 253 253 252
16/02 kl 05 263 267 267 266
16/02 kl 06 261 261 260 261
16/02 kl 07 238 233 233 236
16/02 kl 08 211 209 208 212
16/02 kl 09 182 181 181 185
16/02 kl 10 159 158 157 161
16/02 kl 11 153 143 143 144
16/02 kl 12 154 151 151 149
16/02 kl 13 175 171 172 170
16/02 kl 14 194 194 194 194
16/02 kl 15 - 228 228 230
16/02 kl 16 - 261 260 264
16/02 kl 17 - 280 280 281
16/02 kl 18 - 275 277 275
16/02 kl 19 - 260 260 257
16/02 kl 20 - 238 239 236
16/02 kl 21 - 203 204 202
16/02 kl 22 - 176 176 174
16/02 kl 23 - 153 154 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 280 279 260 238 258
Max. fra modell: 15/02 12 280 279 255 239 238
Max. fra modell: 15/02 00 281 277 253 229 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm