Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 88 59 147 -
17/02 kl 01 96 59 155 -
17/02 kl 02 117 59 176 -
17/02 kl 03 148 61 209 -
17/02 kl 04 180 60 240 -
17/02 kl 05 204 61 265 -
17/02 kl 06 213 66 279 -
17/02 kl 07 206 64 270 -
17/02 kl 08 188 64 252 -
17/02 kl 09 164 65 229 -
17/02 kl 10 138 66 204 -
17/02 kl 11 115 64 179 -
17/02 kl 12 101 61 162 -
17/02 kl 13 100 66 166 -
17/02 kl 14 111 66 177 -
17/02 kl 15 134 66 200 -
17/02 kl 16 163 68 231 -
17/02 kl 17 190 68 258 -
17/02 kl 18 206 71 277 -
17/02 kl 19 208 66 274 -
17/02 kl 20 197 69 266 -
17/02 kl 21 177 68 245 -
17/02 kl 22 153 68 221 -
17/02 kl 23 128 65 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm