Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 138 161 147 -
17/02 kl 01 150 172 155 -
17/02 kl 02 173 190 176 -
17/02 kl 03 204 223 209 -
17/02 kl 04 235 257 240 -
17/02 kl 05 260 277 265 -
17/02 kl 06 275 291 279 -
17/02 kl 07 263 278 270 -
17/02 kl 08 245 261 252 -
17/02 kl 09 220 239 229 -
17/02 kl 10 199 216 204 -
17/02 kl 11 175 192 179 -
17/02 kl 12 157 176 162 -
17/02 kl 13 160 178 166 -
17/02 kl 14 171 196 177 -
17/02 kl 15 194 219 200 -
17/02 kl 16 223 251 231 -
17/02 kl 17 249 276 258 -
17/02 kl 18 267 297 277 -
17/02 kl 19 269 302 274 -
17/02 kl 20 260 288 266 -
17/02 kl 21 238 265 245 -
17/02 kl 22 212 239 221 -
17/02 kl 23 188 213 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 302 273 249 278
Laveste vannstand 128 138 134 92 89
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm