Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 147 147 143
17/02 kl 01 - 155 156 151
17/02 kl 02 - 176 178 174
17/02 kl 03 - 209 210 207
17/02 kl 04 - 240 242 238
17/02 kl 05 - 265 265 263
17/02 kl 06 - 279 278 274
17/02 kl 07 - 270 270 267
17/02 kl 08 - 252 252 249
17/02 kl 09 - 229 229 226
17/02 kl 10 - 204 202 202
17/02 kl 11 - 179 179 178
17/02 kl 12 - 162 165 163
17/02 kl 13 - 166 167 166
17/02 kl 14 - 177 179 178
17/02 kl 15 - 200 200 203
17/02 kl 16 - 231 232 231
17/02 kl 17 - 258 261 260
17/02 kl 18 - 277 279 277
17/02 kl 19 - 274 278 275
17/02 kl 20 - 266 268 264
17/02 kl 21 - 245 247 242
17/02 kl 22 - 221 222 218
17/02 kl 23 - 193 192 188

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 280 279 260 238 258
Max. fra modell: 15/02 12 280 279 255 239 238
Max. fra modell: 15/02 00 281 277 253 229 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm