Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 108 64 172 -
18/02 kl 01 99 64 163 -
18/02 kl 02 102 61 163 -
18/02 kl 03 118 60 178 -
18/02 kl 04 143 58 201 -
18/02 kl 05 172 57 229 -
18/02 kl 06 195 55 250 -
18/02 kl 07 208 52 260 -
18/02 kl 08 206 52 258 -
18/02 kl 09 194 51 245 -
18/02 kl 10 174 49 223 -
18/02 kl 11 149 47 196 -
18/02 kl 12 124 43 167 -
18/02 kl 13 105 46 151 -
18/02 kl 14 98 45 143 -
18/02 kl 15 104 45 149 -
18/02 kl 16 122 44 166 -
18/02 kl 17 148 43 191 -
18/02 kl 18 175 44 219 -
18/02 kl 19 196 42 238 -
18/02 kl 20 204 42 246 -
18/02 kl 21 199 41 240 -
18/02 kl 22 184 39 223 -
18/02 kl 23 163 39 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm