Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 166 190 172 -
18/02 kl 01 157 180 163 -
18/02 kl 02 155 179 163 -
18/02 kl 03 173 197 178 -
18/02 kl 04 197 219 201 -
18/02 kl 05 224 245 229 -
18/02 kl 06 242 263 250 -
18/02 kl 07 255 273 260 -
18/02 kl 08 251 270 258 -
18/02 kl 09 238 254 245 -
18/02 kl 10 215 230 223 -
18/02 kl 11 187 202 196 -
18/02 kl 12 159 176 167 -
18/02 kl 13 142 158 151 -
18/02 kl 14 134 150 143 -
18/02 kl 15 137 155 149 -
18/02 kl 16 152 170 166 -
18/02 kl 17 176 196 191 -
18/02 kl 18 202 222 219 -
18/02 kl 19 220 241 238 -
18/02 kl 20 227 248 246 -
18/02 kl 21 221 244 240 -
18/02 kl 22 206 229 223 -
18/02 kl 23 184 207 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 302 273 249 278
Laveste vannstand 128 138 134 92 89
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm