Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 172 171 165
18/02 kl 01 - 163 161 156
18/02 kl 02 - 163 161 157
18/02 kl 03 - 178 174 171
18/02 kl 04 - 201 196 193
18/02 kl 05 - 229 224 221
18/02 kl 06 - 250 245 243
18/02 kl 07 - 260 255 253
18/02 kl 08 - 258 253 252
18/02 kl 09 - 245 239 237
18/02 kl 10 - 223 218 217
18/02 kl 11 - 196 192 192
18/02 kl 12 - 167 165 165
18/02 kl 13 - 151 148 148
18/02 kl 14 - 143 140 140
18/02 kl 15 - 149 146 147
18/02 kl 16 - 166 163 164
18/02 kl 17 - 191 187 189
18/02 kl 18 - 219 215 217
18/02 kl 19 - 238 235 235
18/02 kl 20 - 246 243 244
18/02 kl 21 - 240 238 239
18/02 kl 22 - 223 221 222
18/02 kl 23 - 202 201 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 280 279 260 238 258
Max. fra modell: 15/02 12 280 279 255 239 238
Max. fra modell: 15/02 00 281 277 253 229 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm