Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 137 37 174 -
19/02 kl 01 114 36 150 -
19/02 kl 02 101 35 136 -
19/02 kl 03 101 34 135 -
19/02 kl 04 114 33 147 -
19/02 kl 05 137 31 168 -
19/02 kl 06 167 30 197 -
19/02 kl 07 194 28 222 -
19/02 kl 08 211 26 237 -
19/02 kl 09 214 24 238 -
19/02 kl 10 204 21 225 -
19/02 kl 11 183 19 202 -
19/02 kl 12 155 17 172 -
19/02 kl 13 125 15 140 -
19/02 kl 14 101 13 114 -
19/02 kl 15 89 10 99 -
19/02 kl 16 93 9 102 -
19/02 kl 17 110 7 117 -
19/02 kl 18 138 5 143 -
19/02 kl 19 169 5 174 -
19/02 kl 20 195 4 199 -
19/02 kl 21 208 4 212 -
19/02 kl 22 206 4 210 -
19/02 kl 23 192 3 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm