Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 156 179 174 -
19/02 kl 01 131 154 150 -
19/02 kl 02 119 143 136 -
19/02 kl 03 119 143 135 -
19/02 kl 04 132 155 147 -
19/02 kl 05 155 176 168 -
19/02 kl 06 182 205 197 -
19/02 kl 07 210 232 222 -
19/02 kl 08 226 247 237 -
19/02 kl 09 228 249 238 -
19/02 kl 10 217 239 225 -
19/02 kl 11 193 216 202 -
19/02 kl 12 163 186 172 -
19/02 kl 13 133 155 140 -
19/02 kl 14 107 129 114 -
19/02 kl 15 92 115 99 -
19/02 kl 16 94 118 102 -
19/02 kl 17 109 133 117 -
19/02 kl 18 138 160 143 -
19/02 kl 19 169 191 174 -
19/02 kl 20 193 216 199 -
19/02 kl 21 208 228 212 -
19/02 kl 22 205 226 210 -
19/02 kl 23 190 212 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 302 273 249 278
Laveste vannstand 128 138 134 92 89
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm