Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 174 172 171
19/02 kl 01 - 150 149 148
19/02 kl 02 - 136 134 132
19/02 kl 03 - 135 134 132
19/02 kl 04 - 147 145 142
19/02 kl 05 - 168 168 161
19/02 kl 06 - 197 196 189
19/02 kl 07 - 222 222 214
19/02 kl 08 - 237 238 228
19/02 kl 09 - 238 239 229
19/02 kl 10 - 225 227 218
19/02 kl 11 - 202 203 195
19/02 kl 12 - 172 174 164
19/02 kl 13 - 140 141 132
19/02 kl 14 - 114 115 107
19/02 kl 15 - 99 100 92
19/02 kl 16 - 102 102 97
19/02 kl 17 - 117 117 112
19/02 kl 18 - 143 143 137
19/02 kl 19 - 174 173 169
19/02 kl 20 - 199 199 194
19/02 kl 21 - 212 210 209
19/02 kl 22 - 210 208 207
19/02 kl 23 - 195 193 192

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 280 279 260 238 258
Max. fra modell: 15/02 12 280 279 255 239 238
Max. fra modell: 15/02 00 281 277 253 229 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm