Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 19 42 37 -
19/02 kl 01 17 40 36 -
19/02 kl 02 18 42 35 -
19/02 kl 03 18 42 34 -
19/02 kl 04 18 41 33 -
19/02 kl 05 18 39 31 -
19/02 kl 06 15 38 30 -
19/02 kl 07 16 38 28 -
19/02 kl 08 15 36 26 -
19/02 kl 09 14 35 24 -
19/02 kl 10 13 35 21 -
19/02 kl 11 10 33 19 -
19/02 kl 12 8 31 17 -
19/02 kl 13 8 30 15 -
19/02 kl 14 6 28 13 -
19/02 kl 15 3 26 10 -
19/02 kl 16 1 25 9 -
19/02 kl 17 -1 23 7 -
19/02 kl 18 0 22 5 -
19/02 kl 19 0 22 5 -
19/02 kl 20 -2 21 4 -
19/02 kl 21 0 20 4 -
19/02 kl 22 -1 20 4 -
19/02 kl 23 -2 20 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 71 64 37 40
Laveste værets virkning 18 59 39 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm