Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 168 5 173 -
20/02 kl 01 139 6 145 -
20/02 kl 02 112 6 118 -
20/02 kl 03 96 8 104 -
20/02 kl 04 95 8 103 -
20/02 kl 05 109 12 121 -
20/02 kl 06 135 12 147 -
20/02 kl 07 168 15 183 -
20/02 kl 08 200 16 216 -
20/02 kl 09 221 16 237 -
20/02 kl 10 225 20 245 -
20/02 kl 11 213 20 233 -
20/02 kl 12 188 22 210 -
20/02 kl 13 154 23 177 -
20/02 kl 14 118 26 144 -
20/02 kl 15 90 28 118 -
20/02 kl 16 77 29 106 -
20/02 kl 17 82 32 114 -
20/02 kl 18 103 36 139 -
20/02 kl 19 135 35 170 -
20/02 kl 20 173 36 209 -
20/02 kl 21 203 37 240 -
20/02 kl 22 218 40 258 -
20/02 kl 23 214 39 253 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 279 260 238 258
Laveste vannstand 128 147 143 99 103
Avvik gult nivå -45 -46 -65 -87 -67
Avvik orange nivå -63 -64 -83 -105 -85
Avvik rødt nivå -79 -80 -99 -121 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm