Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 167 189 173 -
20/02 kl 01 139 161 145 -
20/02 kl 02 113 134 118 -
20/02 kl 03 98 119 104 -
20/02 kl 04 96 122 103 -
20/02 kl 05 111 140 121 -
20/02 kl 06 139 167 147 -
20/02 kl 07 174 201 183 -
20/02 kl 08 206 237 216 -
20/02 kl 09 227 261 237 -
20/02 kl 10 233 266 245 -
20/02 kl 11 222 255 233 -
20/02 kl 12 198 235 210 -
20/02 kl 13 164 202 177 -
20/02 kl 14 128 166 144 -
20/02 kl 15 100 137 118 -
20/02 kl 16 89 125 106 -
20/02 kl 17 96 130 114 -
20/02 kl 18 114 156 139 -
20/02 kl 19 144 190 170 -
20/02 kl 20 184 228 209 -
20/02 kl 21 214 261 240 -
20/02 kl 22 230 278 258 -
20/02 kl 23 225 275 253 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 302 273 249 278
Laveste vannstand 128 138 134 92 89
Avvik gult nivå -31 -23 -52 -76 -47
Avvik orange nivå -49 -41 -70 -94 -65
Avvik rødt nivå -65 -57 -86 -110 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm