Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 173 170 172
20/02 kl 01 - 145 141 144
20/02 kl 02 - 118 114 -
20/02 kl 03 - 104 101 -
20/02 kl 04 - 103 100 -
20/02 kl 05 - 121 116 -
20/02 kl 06 - 147 142 -
20/02 kl 07 - 183 176 -
20/02 kl 08 - 216 210 -
20/02 kl 09 - 237 231 -
20/02 kl 10 - 245 238 -
20/02 kl 11 - 233 227 -
20/02 kl 12 - 210 202 -
20/02 kl 13 - 177 169 -
20/02 kl 14 - 144 - -
20/02 kl 15 - 118 - -
20/02 kl 16 - 106 - -
20/02 kl 17 - 114 - -
20/02 kl 18 - 139 - -
20/02 kl 19 - 170 - -
20/02 kl 20 - 209 - -
20/02 kl 21 - 240 - -
20/02 kl 22 - 258 - -
20/02 kl 23 - 253 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 280 279 260 238 258
Max. fra modell: 15/02 12 280 279 255 239 238
Max. fra modell: 15/02 00 281 277 253 229 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm