Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -2 54 52 53
16/02 kl 02 6 47 53 54
16/02 kl 03 15 43 58 52
16/02 kl 04 15 38 53 37
16/02 kl 05 7 38 45 34
16/02 kl 06 1 35 36 34
16/02 kl 07 -4 37 33 44
16/02 kl 08 -10 37 27 32
16/02 kl 09 -14 40 26 35
16/02 kl 10 -12 42 30 38
16/02 kl 11 -5 38 33 26
16/02 kl 12 1 37 38 23
16/02 kl 13 3 31 34 37
16/02 kl 14 7 41 48 51
16/02 kl 15 15 42 57 -
16/02 kl 16 19 48 67 -
16/02 kl 17 14 48 62 -
16/02 kl 18 6 46 52 -
16/02 kl 19 2 46 48 -
16/02 kl 20 -4 43 39 -
16/02 kl 21 -10 48 38 -
16/02 kl 22 -13 51 38 -
16/02 kl 23 -11 55 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 77 42 21 27
Laveste vannstand 26 35 11 -6 -2
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm